იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის ექსპერიმენტულ-საწარმოო ბაზა

მოგესალმებით

 

თბილისის სახელმწიფო

სამედიცინო უნივერსიტეტის

ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის ვებ გვერდზე

 

დირექტორის გვერდი

 

 

ექსპერიმენტულ-საწარმოო ბაზა

 

ექსპერიმენტულ-საწარმოო ბაზა ჩამოყალიბდა 1966 წელს. ბაზას ხელმძღვანელობს თ.მიმინოშვილი . ანალიტიკოსები: მ. ხვედელიძე, ლ. ვადაჭკორია; ტექნოლოგები: მ. გველესიანი, დ. ლაგვილავა, გ.ბულბულაშვილი ტექნიკური პერსონალი: გ.ხომასურიძე  ი.გვარჯალაძე
ექსპერიმენტულ-საწარმოო ბაზაში მიმდინარეობს ინსტიტუტის მიერ მოწოდებულ სამკურნალო საშუალებათა სუბსტანციებისა და მათი მზა ფორმების ტექნოლოგიების დამუშავება, აღწარმოება, მიღებული შედეგების საფუძველზე საწარმოო რეგლამენტების და ნორმატიულ-ტექნიკური დოკუმენტაციის შედგენა, ბიოლოგიურად აქტიურ ნივთიერებათა გამოყოფა ქიმიური და ფარმაკოლოგიური კვლევებისათვის, პრეპარატთა მიღება კლინიკური აპრობაციისათვის.
ექსპერიმენტულ-საწარმოო ბაზაში პრეპარატების წარმოებისათვის გამოყენებულია ადგილობრივი სამამულო მცენარეული ნედლეული, რაც განაპირობებს მის დაბალ ღირებულებას, კონკურენტუნარიანობას და რეალიზაციის მაღალ ხარისხს.
მცენარეული წარმოშობის ორიგინალურ პრეპარატებზე არსებული დიდი მოთხოვნილებიდან გამომდინარე, ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის მიერ წარმოებული სამკურნალო საშუალებები რეგისტრირებულია როგორც საქართველოში, ისე მის ფარგლებს გარეთ.
დღეისათვის რეალურად არსებობს სხვადასხვა ფარმაცევტული კომპანიებისა და საწარმოების დაინტერესება ორიგინალურ წამლის ფორმებზე, მოთხოვნა მათზე დიდია და ისინი ღირსეულ ადგილს იკავებენ ფარმაცევტულ ბაზარზე.
იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტს გააჩნია სამკურნალო პრეპარატების დისტრიბუციისა და რეალიზაციის სისტემა ბიზნეს პარტნიორებთან: ჯპს, ავერსი, პსპ, ამერიკული კომპანია "KURA NATURAL" და სხვ., რომელთაც აქვთ დაინტერესება ორიგინალურ პრეპარატებზე როგორც საქართველოში, ისე სხვა ქვეყნებში.
ექსპერიმენტულ-საწარმოო ბაზაში იწარმოება ორიგინალური პრეპარატები ფართო მოხმარებისათვის, კერძოდ: კარიპაზიმი, ფლარონინი, კოლხიცინი, ტრიბუსპონინი, ფაციფლოგინი, როდოპესი, ბენტობოლი, ფსორანტრონ ჩ, ასკანკოლო, გინკო_ბათი, სალბინი.

 

იოველ ქუთათელაძის ფარმაკოქიმიის ინსტიტუტის ექსპერიმენტულ-საწარმოო ბაზა მოთხოვნილების და დაკვეთის შესაბამისად სერიულად ამზადებს ინსტიტუტის მიერ შემუშავებულ ორიგინალურ სამკურნალო პრეპარატებს, მცენარეთა ზრდის სტიმულატორებსა და ქიმიურ რეაქტივებს

 

 

#  პრეპარატის დასახელება, ფორმა   დანიშნულება   რეგისტრაციის ნომერი, თარიღი
1 Tribusponin - ტრიბუსპონინი 0,1გ ტაბლეტები #30 ათეროსკლეროზის მკურნალობისა და პროფილაქტიკისათვის, ანაბოლიტური საშუალება საქართველოში რეგისტრაცია - (დროებით შეჩერებულია)

2 Flaronin – ფლარონინი 0,03გ ტაბლეტები #60 ანტიურემიული, დიურეტული საშუალება  საქართველოში რეგისტრაცია - #რ/#R - 008217; 19,06,2012 ვადა - 19.06.2017-წ-მდე.
3 Caripazym  – კარიპაზიმი, 
ლიოფილიზირებული ფხვნი-ლი 350 პე  
პროტეოლიზური ფერმენტული პრეპარატი, გამოიყენება : ორთოპედია -ტრავმატოლოგიაში, ნეიროქირურგიაში, ნევროლოგიასა და სტომატოლოგიაში საქართველოში რეგისტრაცია - #რ/#R-007549;  10.04.2012 - 22.04.2015წ; რუსეთის ფედერაციაში რეგისტრაციია - ПN 013577/01-2001; 19.05.2008წ. ვადა - მუდმივი. თურქმენეთში რეგ. - ЛС – А № 003818, ვადა- 04,08,2016წ-მდე; უზბეკეთში – Б-250-95 №50608. 07.11.2008 – 07.11.2013;(რეგისტრაციის პროცესში) ყაზახეთში – РК-ЛС-5-№014264. 24.07.2009 – 24.07.2014;(რეგისტრაციის პროცესში) ყირგიზეთში – Р-2013-737 КР-№10724. 27.12.2013-27,12,2018; უკრაინაში - № UA/9457/01/01. 24.03.2009 – 17.03.2014(შეწყდა); აზერბაიჯანში – DV # 08-01549. 24.06.2008 – 24.06.2013(შეწყდა); სომხეთში - # 8663. 08.06.2009 – 08.06.2014 (რეგისტაციის პროცესშია). მოლდოვა:# 17623;27,04,2012-27,04,2017,

4 Colchicinum  – კოლხიცინი
0,001გ ტაბლეტები #60  

პერიოდული დაავადების, ამილოიდოზის და პოდაგრის საწინააღმდეგო საშუალება საქართველოში რეგისტრაცია - #რ#R-007854;  ვადა 16.05..2012-16.05.2017.
5 Fatsifloginum  – ფაციფლოგინი 
0, 05გ ტაბლეტები #50  

ანტირევმატული, ანთებისსაწინააღმდეგო და ტკივილგამაყუჩებელი საშუალება #რ#R-003657; 01.11.2010-01.11.2015
6 Psoranthron C
ფსორანტრონი C 0,5%; 1,5% 20 გ 
ფსორიაზის სამკურნალო მალამო კლინიკური კვლევის პროცესში
7 Causoronum  – კავსურონი თხევადი ექსტრაქტი, 50მლ   ბრონქოსპაზმოლიზური საშუალება საქართველოში რეგისტრაცია - #რ#R-007937;
ვადა: 08.07.2016 წ-მდე.
8 Tsarubol  – ცარუბოლი 
კაფსულები 0,07გ #20  
ჰეპატოპროტექტორული და ნაღვლის დამდენი საშუალება საქართველოში რეგისტრაცია - წს#003727; 18.01.2008წ, ვადა: 18.01.2013წ-მდე.(გაუვიდა ვადა)
9 Sirupus Causuroni  –კავსურონის სიროფი 100 მლ   ბრონქოსპაზმოლიზური საშუალება საქართველოში რეგისტრაცია - წს#002563, ვადა 04.05.2012წ.(გაუვიდა ვადა)
10 Sirupus Passiflorae  – პასიფ-ლორას სიროფი 100 მლ სედატიური საშუალება    საქართველოში რეგისტრაცია - წს#002734, ვადა 25.06.2012წ.(გაუვიდა ვადა)
11 Tabulettae Causuroni – კავსურონის ტაბლეტი #30   ბრონქოსპაზმოლიზური საშუალება საქართველოში რეგისტრაცია - წს#002641, ვადა 14.07.2011წ.(გაუვიდა ვადა)
12 Echinacin  – ეხინაცინი 
ტაბლეტები #30  
იმუნოსტიმულატორი საქართველოში რეგისტრაცია - წს#002806, ვადა 11.07.2012წ.(გაუვიდა ვადა)
13 Tabulettae Bentoboli – ბენტობოლის ტაბ. 1.0 გ #30 მეტეორიზმის, ქრონიკული და ჰიპერაციდული გასტრიტების, კოლიტების და დისბაქტერიოზის სამკურნალო საშუალება საქართველოში რეგისტრაცია - #რ#R-007698;25.04.2012 - 25,04,2017წ.
14 Flores calendulae officinalis  – გულყვითელას ყვავილი 30გ ან 50გ ანტისეპტიური, ანთების საწინააღმდეგო, ჭრილობის შემახორცებელი, ნაღველმდენი საშუალება საქართველოში რეგისტრაცია - წს#002397, ვადა 11.04.2012წ. (გაუვიდა ვადა)
15 Flores chamomillae  – გვირილას ყვავილი 30გ ან 50 გ ანთების საწინააღმდეგო, ანტისეპტიური, ანტიალერგიული, ოფლმდენი, ნაღველმდენი საშუალება საქართველოში რეგისტრაცია - წს#002398, ვადა 11.04.2012წ.(გაუვიდა ვადა)
16 Unguentum Caripani  – კარიპანის მალამო 20 გ   II და III ხარისხის დამწვრობის, ზედაპირული და ღრმა ჩირქოვანი ჭრილობების სამკურნალო საშუალება ანტისეპტიური მოქმედებით კლინიკური კვლევის პროცესში
17 Rhizomata cum radicibus valerianae – კატაბალახას ფესურები ფესვებით   30გ ან 50გ სედატიური საშუალება საქართველოში რეგისტრაცია - წს#002399, ვადა 11.04.2012წ.(გაუვიდა ვადა)
18 Folia Salviae – სალბის ფოთლები, 30გ ან 50 გ ანთებისსაწინააღმდეგო, ანტიმიკრობული, აძლიერებს კუჭ-ნაწლავის ტრაქტისსეკრეტორულ აქტივობას საქართველოში რეგისტრაცია - წს#002376, ვადა 3.04.2012წ.(გაუვიდა ვადა)
19 Semina Lini – სელის თესლები 30გ ან 50გ   შემომგარსველი და ანთებისსაწინააღმდეგო საშუალება საქართველოში რეგისტრაცია - წს#002375, ვადა 3.04.2012წ.(გაუვიდა ვადა)
20 Folia Menthae piperitae – ბაღის პიტნის ფოთოლი, 30გ ან 50გ    სპაზმოლიზური და ნაღველმდენი საშუალება საქართველოში რეგისტრაცია - წს#002400, ვადა 11.04.2012წ.(გაუვიდა ვადა)
21 Rhodopesum – როდოპესი, მალამო 20 გ ჰერპესული დაავადებების სამკურნალო საშუალება საქართველოში რეგისტრაცია - წს# 002638; ვადა: 01.06.2012წ-მდე.(გაუვიდა ვადა)
22 Saturin – სატურინი კაფსულები 0,33 გ   (ბადი) ჰიპოგლიკემიური საშუალება საქსტანდარტში რეგისტრაცია: მსტ 20369753-005-2005 31.05.2011წ-მდე.
23 Ginkgo – Bati – გინკგო-ბათი, თხევადი ექსტრაქტი 50 მლ  სისხლის მიმოქცევის მომწესრიგებელი საშუალება საქართველოში რეგისტრაცია - #რ#R007502, ვადა - 02.04.2017წ.
24 Alexin – ალექსინი,
 ფხვნილი 5გ  
მცენარეთა ზრდის სტიმულატორი საქ.სტანდარტში - მსტ 20369753-001-2004; ვადა 14.05.2015წ-მდე.
25 პოლ-პალას ბალახი, 50 გ  


თირკმლის ანთებითი დაავადებების და პიელონეფრიტების სამკურნალო საშუალება საქართველოში რეგისტრაცია - წს#003296, ვადა - 19.10.2012 წ-მდე.(გაუვიდა ვადა)
       
I.Kutateladze Institute of Pharmacochemistry © Copyright 2009-2014 All rights reserved